Privacy statement en cookies

Gegevensbescherming

De firma Renaud Horecabenodigdheden B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig en houdt zich strikt aan de regels van de wetten op de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden op deze website uitsluitend in de technisch noodzakelijke omvang verzameld. In geen geval worden de verzamelde gegevens verkocht of om andere redenen aan derden doorgegeven. De hierna volgende verklaring geeft u een overzicht, hoe wij deze bescherming garanderen en welk gegevenstype voor welk doeleinde verzameld wordt.

Gegevensverwerking op deze internetsite

De firma Renaud Horecabenodigdheden B.V. verzamelt en bewaart automatisch in haar Server Log Files informatie, die uw browser aan ons overmaakt. Daarbij gaat het om: 

  • Browsertype/ -versie
  • Gebruikt basisbesturingssysteem
  • Referrer URL (de voordien bezochte pagina)
  • Hostnaam van de gebruikte computer (IP-adres)
  • Tijdstip van de serveraanvraag.

Deze gegevens kunnen door de firma Renaud Horecabenodigdheden B.V. niet aan bepaalde personen toegewezen worden. Een verzameling van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet doorgevoerd, de gegevens worden bovendien na een statistische analyse gewist.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

De firma Renaud Horecabenodigdheden B.V. beschermt uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik of publicatie. De firma Renaud Horecabenodigdheden B.V. zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens, die u op de server bewaart, zich in een gecontroleerde veilige omgeving, waarin ongeoorloofde toegang en publicatie verhinderd worden, bevinden.  Gelieve in acht te nemen dat van persoonlijke informatie, die u in openbaar toegankelijke domeinen, zoals gastenboek etc., publiceert, door andere gebruikers misbruik gemaakt kan worden.

Doorgave van uw gegevens

De firma Renaud Horecabenodigdheden B.V. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden door behalve indien ze voor de afhandeling van het handelsverkeer nodig zijn. De overgemaakte gegevens zijn tot het vereiste minimum beperkt.
Voor zover de firma Renaud Horecabenodigdheden B.V. echter wettelijk of door een bevelschrift daartoe verplicht wordt, geven wij uw gegevens uitsluitend door aan staatsinstellingen en autoriteiten, die het recht op informatie hebben.

Wijziging van deze gegevensbeschermingsbepalingen

De firma Renaud Horecabenodigdheden B.V.  behoudt zich het recht voor, deze veiligheids- en gegevensbeschermende maatregelen te wijzigen voor zover dit omwille van de technische ontwikkeling noodzakelijk wordt. In deze gevallen zullen wij ook onze opmerkingen over de gegevensbescherming in overeenstemming daarmee aanpassen. Gelieve daarom op de telkens actuele versie van onze gegevensbeschermingsverklaring te letten.

Kinderen

Personen jonger dan 18 jaar mogen zonder toestemming van de ouders of verantwoordelijke opvoeders geen persoonsgegevens aan ons overmaken. Wij vragen geen persoonsgegevens van kinderen en jongeren op, verzamelen deze niet en geven ze niet aan derden door.

Cookies

De internetpagina’s maken op meerdere plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer gearchiveerd worden en die uw browser bewaart. Het merendeel van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde „Session-Cookies“. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Cookies brengen uw computer geen schade toe en bevatten geen virussen.

Nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een geldig e-mail adres en ook informatie nodig, die ons in staat stelt, te controleren dat u de eigenaar van het aangegeven e-mail adres bent resp. dat de eigenaar daarvan met de ontvangst van de nieuwsbrief akkoord gaat. Bijkomende gegevens worden niet verzameld. Uw instemming met de opslag van de gegevens, het e-mail adres en ook het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken.

Recht op informatie

U hebt te allen tijde recht op informatie over de met betrekking tot uw persoon bewaarde gegevens, hun oorsprong en ontvangers en tevens over het doel van de gegevensverwerking. Informatie over de opgeslagen gegevens kunt u via [email protected] opvragen.

Bijkomende informatie

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom zouden wij u te allen tijde met tekst en uitleg over de verwerking van uw persoonsgegevens ter beschikking willen staan. Gelieve u per e-mail tot [email protected]  te richten indien u vragen hebt, die deze gegevensbeschermingsverklaring niet kon beantwoorden of als u over een bepaald aspect meer gedetailleerde informatie wenst.